Спорт, наука и пракса

Sport, science and practice

Како одбранити пенал

Кондициона припрема спортиста

Општа кинезитерапија – терапијске вежбе

Менаџмент у спорту

Основи физиологије физичке активности

Фудбал теорија,методика,техника,тактика и управљање процесом тренирања

Менаџмент спортских објеката

Менаџмент спортских такмичења

Психологија менаџмента у спорту

Психолошке основе физичке културе

Нова спортска пракса

Фудбал – техника и тактика

Тренинг младих кошаркаша различитих узрасних категорија

Психолошка припрема спортиста