Проф. др Јован Шурбатовић
Председник Скупштине власника удела Школе

Др Небојша Илић, виши предавач
Председник Савета Школе

др Ана Крстић, проф.
Директор Школе