Алумни програм Високе спортске и здравствене школе струковних студија (ВСЗШ) представља удружење дипломираних студената свих студијских програма ВСЗШ. Циљ алумни програма јесте како повезивање различитих генерација студената који су дипломирали на ВСЗШ, тако и сталан контакт између Школе и њених дипломаца у сврху размене искустава и учешћа у заједничким активностима.

Чланство у алумни програму је на добровољној бази, подстакнуто везом створеном током студирања на ВСЗШ, а право на чланство имају дипломирани студенти свих студијских програма:

  • Спортски тренер
  • Спортски менаџмент
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковна медицинска сестра

Циљеви и активности Алумни програма ВСЗШ

  • Успостављање и изградња сарадње између ВСЗШ и њених дипломираних студената
  • Успостављање нових веза између свих студената који су дипломирали на ВСЗШ
  • Пружање помоћи тек дипломираним студентима у стицању нових искустава и проналажењу посла
  • Праћење напретка и каријере чланова Алумни програма, као и успостављање сарадње са организацијама у којима дипломирани студенти ВСЗШ раде
  • Размена искустава, као и стручних и практичних знања између чланова
  • Допринос усавршавању најуспешнијих студената

Учлањење у Алумни програм ВСЗШ подразумева попуњавање упитника за регистрацију, након чега ће чланови почети да добијају обавештења о активностима Школе за Алумни програм.