РАЗЛОЗИ ЗА ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ

Улога спорта на развој друштва и појединца, неоспорно је велика и значајна. Да би спорт на ефикасан и на квалитетан начин реализовао ту своју улогу, неопходно је да друштво подржи и перменентно развија савремени и професионално утемељени образовни систем. Такав став о друштвеној улози спорта, у развоју друштва и сваког појединца, био је полазиште за оснивање једне образовне институције за школовање кадрова у спорту – институције која ће свој наставни процес заснивати на савременим научним и стручним достигнућима из области физичког васпитања и спорта.

ОСНИВАЊЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Идеја неколицине професора Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и Новом Саду, прерасла је оквире њихових жеља.
Једна од првих приватних високошколских установа у области спорта под називом Виша школа за спортске тренере уписала је прву генерацију студената октобра 1997. године.

Школовање је трајало две године, а постојао је само један студијски програм – Спортски тренер за: ФУДБАЛ, КОШАРКУ, РУКОМЕТ, ОДБОЈКУ, ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО, АТЛЕТИКУ, ТЕНИС, СТРЕЉАШТВО, СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ и БОРИЛАЧКЕ СПОРТОВЕ.

Колико је важна улога спортских стручњака у стварању спортских резултата и развоју спорта уопште, толико је значајна и улога стручњака у спорту у ефикасном пословању једне спортске организације. С обзиром на то да процес управљања у спорту представља сложену делатност која захтева мултидисциплинарно образовање, 2000. године основан је студијски програм Спортски менаџмент.

Поред образовања кадрова из области менаџмента и бизниса, стручни рад у спорту је непотпун без учешћа одговарајућег медицинског особља. Стога је руководство Школе 2001. године донело одлуку да оснује студијски програм Спортски физиотерапеут.

Од свог постојања, Школа је јасно дефинисала своју мисију, визију и стратегију развоја. Мисија Школе била је да се обезбеди квалитетан и континуиран образовни процес стручњака у области спорта који ће, кроз непосредни рад са спортистима и спортским екипама, унети савремене, у свету и код нас усвојене методе тренирања, учења, управљања, здравствене превентиве и рехабилитације.

Пратећи савремене образовне токове у Европи, наша Установа је међу првим вишим школама у Србији 2005. године увела трогодишње студије, а у своје наставне планове и програме почела да имплементира бодовни систем. То је била добра основа да се Школа припреми за увођење стандарда Болоњске декларације и Европског система преноса бодова, као и за процес акредитације.

Први доказ о квалитету рада наше Установе, која је тада променила назив у Висока школа за спорт струковних студија, уследио је већ у првом циклусу акредитације који је спроведен 2007. године.

Школа је добила акредитацију и према оцени Комисије за акредитацију и проверу квалитета, том приликом, проглашена за једну од најбољих приватних високошколских установа која је у потпуности задовољила све захтеване стандарде квалитета. http://www.blic.rs/vesti/visoka-skola-za-sport/7cttfx0

Како би се нагласио и медицински аспект студијских програма, Школа је 2009. године свој назив поново променила у Висока спортска и здравствена школа струковних студија – име које носи и данас. На тај начин, Школа се уврстила у ред медицинских образовних установа и стекла право на школовање кадрова који ће радити у здравству.

У оквиру научно-образовног поља Медицинске науке, 2010. године иновиран је студијски програм Струковни физиотерапеут, а 2016. акредитован је нов студијски програм Струковна медицинска сестра.

Данас је Висока спортска и здравствена школа јединствена високообразовна установа у Србији, у којој постоје студијски програми из области друштвено-хуманистичких и медицинских наука.

Поред школовања студената на основним струковним студијама као првом нивоу студија, Школа је 2009. год започела са студијама другог степена образовања на специјалистичким струковним студијама на студијском програму Спортски тренер специјалиста.

Овај студијски програм Установа је 2017. године иновирала и ускладила са развојем и применом науке, образовних трендова у пракси, и потребама друштва у целини.

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Осим струковних студија, Школа је била прва институција која је организовала наставу стручног оспособљавања за стицање нижих тренерских звања и занимања.

У сарадњи са тадашњим Фудбалским савезом Србије и Црне Горе, 2002. године основан је Центар за школовање и едукацију фудбалских тренера. Програм усавршавања полазника курса и организација рада у овом Центру оцењена је највишом оценом ментора асоцијације УЕФА.
Школа данас има одличну сарадњу са већином гранских спортских савеза, са којима организује и реализује курсеве стручног оспособљавања за стицање нижих тренерских звања и занимања.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Школа има сопствену издавачку делатност, која се огледа у подршци наставницима за публиковање уџбеничке литературе. У вишегодишњем континуитету, Школа је била издавач стручног часописа „Нова спортска пракса“, који је 2009. године прерастао у научни часопис и променио назив у „Спорт-наука и пракса“. Часопис се публикује двојезично, на српском и енглеском језику.

Од 2013. године, часопис се налази на листи научних часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у области спорта (више информација).

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Од 2016. године, Школа организује међународну научну конференцију под називом ”Спорт, рекреација, здравље”, уз присуство великог броја домаћих и међународних стручњака из области спорта и здравља.

ПРОСТОР И ОПРЕМА

Школа је обезбедила простор и опрему неопходну за квалитетно извођење свих облика наставе на два образовно-научна поља.
Ту је савремено опремељен учионички простор, слушаонице са опремом и апаратима за извођење вежби из физиотерапије, као и слушаоница за практичну наставу, опремељена за потребе едукације медицинских сестара.

Од 2005. године, у оквиру Школе постоји Фитнес центар „Maximus“, у којем се реализује практична настава на студијском програму Спортски тренер.

НАСТАВНИ КАДАР

Школа је увек полагала на компетентан и стручан наставни кадар. У Школи је у протеклих 20 година предавао велики број угледних наставника, како запослених у Школи, тако и еминентних професора са Универзитета у Београду, Нишу, Крагујевцу и Лепосавићу, Високе здравствене школе струковних студија у Земуну и других високошколских установа са којима је имала успешну сарадњу.

Предавања на занивљиве теме држали су и врхунски спортски стручњаци и доајени нашег спорта, међу којима су и: Миљан Миљанић, Радомир Антић, Илија Петковић, Вукашин Вишљевац, Марко Николић, Александар Јанковић, Раде Залад, Светислав Пешић, Жарко Паспаљ, проф. Бранислав Покрајац, др Дане Корица, Александар Маринковић, Слободан Поповић, Лазар Гроздановић, Радмило Арменулић, Богдан Обрадовић, Горан Бубањ, Горан Максимовић, Срећко Пејовић, Љубомир Врачаревић, др Слободан Романић, др Горан Коцић и многи други.

СТУДЕНТИ

Наставна филозофија Школе усредсређена је на студенте: на јачање мотивације за учењем, на прогресивно усвајање стручних знања, развијање вештина и компетенција и њихов лични развој.

У том смислу, Школа организује и укључује студенте у бројне спортске и промотивне активности, као што су: учешће на сајмовима образовања и спорта, разним такмичењима, хуманитарним акцијама, семинарима и конференцијама.

Школа је до сада образовала преко 3000 спортских и здравствених стручњака, и тако стекла високу репутацију у академској заједници у Србији и региону.

Међу бројним студентима који су још увек на студијама, или су већ стекли диплому наше школе, налазе се и: Ивана Максимовић, Марко Пантелић, Жикица Милосављевић, Мирослав Радуљица, Бобан Марјановић, Владимир Штимац, Марко Николић, Драгутин Топић, Ненад Беђик, Миленко Себић, Јелена Аруновић, Драженко Митровић, Драгољуб Видачић, Младен Шекуларац, Иван Лапчевић, Саво Мештер, Љиљана Марковић, Невена Јовановић, Милош Зарић, Ивона Јерковић, Драган Кобиљски, Горан Микец, Влада и Игор Јанковић, Никола Лепосавић, Мара Ковачевић, Дејан Милосављвић, Душан Савковић, Јадранка Тркуља и многи други…