Секретаријат и Правно-административна служба

Саша Бранковић
Секретар Школе
sasa.brankovic@vss.edu.rs

Телефон
011 / 7550 051

Мобилни
063 / 243 058

Служба за материјално-финансијско пословање

Славко Шурбатовић
Руководилац Службе
slavko.surbatovic@vss.edu.rs

Зорица Шмигић
Референт
zorica.smigic@vss.edu.rs
finansije@vss.edu.rs

Телефон
011 / 7546 342

Служба за наставу и студентска питања

Марина Џаврић
Референт
marinaantic@vss.edu.rs
studentskasluzba@vss.edu.rs

Телефон
011 / 7550 162

Мобилни
063 / 243 414

Служба за маркетинг и односе с јавношћу

Биљана Ђурђевић
Маркетинг менаџер
biljana.djurdjevic@vss.edu.rs

Телефон
011 / 755 00 51

Мобилни
063 / 243 058

Служба за пројекте и међународну сарадњу

др Александар Ивановски, проф.
Руководилац Службе
aleksandar.ivanovski@vss.edu.rs

Центар за издавачку делатност

Др Ана Крстић, проф.
Руководилац Центра
anakrstic@vss.edu.rs

Библиотека

Весна Трифуновић
Референт
vesna@vss.edu.rs

Телефон
011 / 7550 162