СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Студијски програм ОСС СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ заснован је на анализи потреба нашег спорта за школованим кадровима

Циљеви студијског програма су да се обезбеди савремено и квалитетно образовање стручњака у спорту, који ће компетентно и ефикасно обављати различите улоге у процесу управљања пословањем спортских и (не)привредних организација, руководити њиховим развојним програмима, развијати савремене менаџерске вештине усмерене на стицање и одржавања конкурентских предности, и проактивно се понашати у савременом и динамичном пословном окружењу.

Студије на студијском програму ОСС Спортски менаџмент трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР.

Књига предмета

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Основе менаџмента 90 9
2. Основе економије 90 9
3. Социологија спортa са етиком 60 6
4. Основе информационих технологија 60 6
5. Менаџмент у спорту 75 9
6. Пословне финансије 90 9
7. Психологија спорта 60 6
8. Страни језик – енглески 1 75 6
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
9. Психологија менаџмента у спорту 60 6
10. Менаџмент људских ресурса 60 6
11. Спорт и бизнис 60 6
Односи с јавношћу 60 6
12. Изборни предмет 1 *
13. Педагогија спорта
Предшколски и школски спорт
60 6
14. Маркетинг у спорту 90 9
Предузетништво са правом у спорту 90 9
15. Изборни предмет 2 *
Страни језик 2 – енглески језик
Страни језик 2 – шпански језик
60 6
16. Изборни предмет 3 *
16. Менаџмент безбедности у спорту
Стратегијски менаџмнет у спорту
60 6
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
17. Менаџмент спортских објеката 60 6
18. Менаџмент спортских такмичења 60 6
19. Маркетиншке комуникације 60 6
Спортско-рекреативни туризам 60 6
20. Изборни предмет 4 *
21. Новинарство у спорту

Велнес и спа програми

60 6
22. Тимови и тимски рад 60 6
Пословне вештине 90 6
23. Изборни предмет 5 *
Скаутинг у спорту

Здравствени фитнес

60 6
24. Спортско-рекреативни туризам
Скаутинг у спорту
60 6
25. Изборни предмет 6 *
Исхрана и суплементација
Рекреација
60 6
Стручна пракса 3
Предмет Завршног рада 1
Завршни рад (израда и одбрана) 2
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) изборних предмета: три у другој и три у трећој години.