Поступак за израду Нацрта и Завршног рада
Правилник

Правилник о начину и поступку пријаве, израде и одбране завршног и специјалистичког рада

Захтев

Образац захтева за одобрење теме и Нацрта завршног радa

Насловна

Насловна страна Нацрта завршног рада

Корице

Корице завршног рада

Завршни прва страна

Прва страна Завршног рада

Завршни друга страна

Друга страна Завршног рада

Завршни трећа страна

По жељи, трећа страна Завршног рада