Поступак за израду Нацрта и Завршног рада
Преузми
Правилник

Правилник о начину и поступку пријаве, израде и одбране завршног и специјалистичког рада

Преузми
Захтев

Образац захтева за одобрење теме и Нацрта завршног радa

Преузми
Насловна

Насловна страна Нацрта завршног рада

Преузми
Корице

Корице завршног рада

Преузми
Завршни прва страна

Прва страна Завршног рада

Преузми
Завршни друга страна

Друга страна Завршног рада

Преузми
Завршни трећа страна

По жељи, трећа страна Завршног рада

Преузми