СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Наставни план и програм на студијском програму ОСС СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, конципиран је тако да се студенти оспособе за рад на превенцији, лечењу и рехабилитацији у различитим државним и приватним установама. Програм обухвата оспособљавање за рад са здравом, али и болесном популацијом свих узрасних доби и одговара потребама за негом на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите.

Један од основних циљева овог студијског програма је образовање струковних медицинских сестара које ће бити самосталне у раду и организацији посла, залагати се за унапређење квалитета рада и примену модерних и савремених принципа здравствене неге у третманима здравих и болесних особа, као и особа са посебним потребама.

Теоријска настава се изводи у Школи, уз коришћене најсавременијих наставних средстава, а практична у нашим најеминентнијим здравственим установама, које уједно представљају наставне базе Високе спортске и здравствене школе.

Студије на студијском програму ОСС Струковна медицинска сестра трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Анатомија са физиологијом 60 6
2. Здравствено васпитање 75 7
3. Здравствена нега 75 7
4. Информатика са статистиком 45 5
5. Превентивна медицина 45 5
6. Клиничка фармакологија 45 4
7. Микорбиологија са епидемиологијом 60 5
8. Здравствена нега 2 105 8
9. Хигијена 45 4
10. Изборни блок 1 *

Психологија

Енглески језик

45 6
11. Стручна пракса 1 3
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
10. Здравствена нега у неурологији и рехабилитацији 60 6
11.  Интерна медицина са патологијом 45 5
12. Здравствена нега у хирургији са хирургијом 75 6
13. Здравствена нега у педијатрији са педијатријом 90 6
Изборни блок 2 *

Основи рехабилитације
Основи радиологије

30 6
14. Здравствена нега у инфектиологији и инфективне болести 75 6
15. Здравствена нега у интерној медицини 75 6
16. Здравствена нега у гинекологији и акушерству 60 6
17. Изборни блок 3 *

Здравствени туризам
Комуникација у здравству

45 5
Изборни блок 4 *

Тимови и тимски рад
Физичка активност и здравље

45 5
18. Стручна пракса 2 3
.
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
19. Менаџмент у здравству 45 6
20. Здравствена нега у онкологији 90 7
21. Ургентна стања у медицини 90 7
22. Здравствене нега и превенција психијатријских обољења 75 7
23. Здравствена нега у примарној здравственој заштити 75 7
24. Палијативна нега 75 6
25. Исхрана са дијететиком 60 5
26. Здравствена нега старих са основама геријатрије 60 5
27. Стручна пракса 3 3
28. Предмет Завршни рад (СТИР) 75 3
29. Завршни рад (израда и одбрана) 4
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) од понуђених дванаест (12) изборних предмета: на другој години два (2) и на трећој години четири (4).