Анђелковић Марија
уторак 08:00 – 09:00
петак 16:00 – 17:00 online на страници предмета на Moodle платформи
(marija.andjelkovic@vss.edu.rs)
Антић Љиљана ljiljana.antic@vss.edu.rs
Бошковић Бранко уторак 12:00 – 13:00
у Школи
online по потреби branko.boskovic@vss.edu.rs
Бранковић Слободан slobodan.brankovic@vss.edu.rs
Васовић Олга olga.vasovic@vss.edu.rs
Вукушић Кристина среда 15:00 – 16:00 четвртак 15:30 – 16:30 online на страници предмета на Moodle платформи
(kristina.vukusic@vss.edu.rs)
Вулетић Дејан четвртак 19:00 – 20:00 online на страници предмета на Moodle платформи
(dejan.vuletic@vss.edu.rs)
Дрљачић Драгана понедељак 14:45 – 15:45 среда 10:00 – 11:00 online на страници предмета на Moodle платформи
(dragana.drljacic@vss.edu.rs)
Ивановски Александар понедељак 11:30 – 12:30 четвртак 12:00 – 13:00 online на страници предмета на Moodle платформи
(ivanovski@vss.edu.rs)
Јевтић Миодраг понедељак 11:00 – 12:00 среда 12:00 – 13:00 online на страници предмета на Moodle платформи
(miodrag.jevtic@vss.edu.rs)
Кекуш Дивна divna.kekus@vss.edu.rs
Крстић Ана уторак 11:00 – 12:00 у Школи (anakrstic@vss.edu.rs)
Лазаревић Предраг понедељак 17:00 – 18:00 среда 17:00 – 18:00 online на страници предмета на Moodle платформи (predrag.lazarevic@vss.edu.rs)
Лазаревић Снежана понедељак 16:00 – 17:00 online четвртак 12:00 – 13:00
у зборници Школе
online – на страници предмета на Moodle платформи (snezanalazarevic@vss.edu.rs)
Малићевић Сеад sead.malicevic@vss.edu.rs
Маринковић Јелена уторак 15:30 -16:00 среда 18:30 – 19:00 online на страници предмета на Moodle платформи (jelena.marinkovic@vss.edu.rs)
Марков Чикић Ивана уторак 11:30 – 12:30 среда 12:00 – 13:00 online на страници предмета на Moodle платформи
(ivana.markov-cikic@vss.edu.rs)
Милићев Снежана понедељак 11:30 – 12:30 уторак 11:00 – 12:00 online на страници предмета на Moodle платформи (snezana.milicev@vss.edu.rs)
Милосављевић Срђан среда 8:30 – 9:30 петак 8:30 – 9:30 online на страници предмета на Moodle платформи (srdjan.milosavljevic@vss.edu.rs)
Младеновић Маријана понедељак 10:00 – 11:00 среда 11:00 – 12:00 online на страници предмета на Moodle платформи (marijana.mladenovic@vss.edu.rs)
Секулић-Фрковић Александра aleksandra.sekulic-frkovic@vss.edu.rs
Симанић Игор igor.simanic@vss.edu.rs
Сретен Срећковић четвртак 13:30 – 14:30 online на страници предмета на Moodle платформи (sreten.sreckovic@vss.edu.rs)
Стојановић Биљана среда 8:30 – 9:30 Клиника за рехабилитацију (Сокобањска 13) biljana.ljesevic-stojanovic@vss.edu.rs
Тамара Стојановић Ђорђевић понедељак 11:15 – 12:15 среда 09:15 – 10:15 online на страници предмета на Moodle платформи (tamara.stojanovic@vss.edu.rs)
Тодоровић Вељко уторак 14:00 – 15:00 четвртак 14:00 – 15:00 online на страници предмета на Moodle платформи (veljko.todorovic@vss.edu.rs)
Топаловић Ивана понедељак 17:00 – 18:00 среда 17:00 – 18:00 Ординација Physical, ул. Цетињска 14;
(ivana.topalovic@vss.edu.rs)
Трајков Марија marija.trajkov@vss.edu.rs
Трговчевић Сања сваке друге среде 18:00 (почев од 21.10.) сваке друге суботе од 13:00 (почев од 23.10.) online на страници предмета на Moodle платформи (sanja.trgovcevic@vss.edu.rs)
Ћирић Катарина понедељак 11:00 – 12:00 четвртак 15:00 – 16:00 online на страници предмета на Moodle платформи (katarina.ciric@vss.edu.rs)
Шево Горан goran.sevo@vss.edu.rs