26.6. 2007.

Почетна акредитација, Установа и Студијски програми основних стуковних студија
Уверење о акредитацији високошколске установе и студијских програма Основне струковне студије Спортски тренер, Основне струковне студије Спортски менаџмент, Основне струковне студије Спортски физиотерапеут.