СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Наставни план и програм на студијском програму ОСС СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ конципиран је тако да омогући студентима упознавање са етиологијом, патофизиологијом, патоанатомијом и терапијом, односно терапијским поступцима, техникама и методама код разних патолошких стања, код којих је индикован неки од видова физикалне терапије и кинезитерапије.

Програм обухвата и оспособљавање студената за примену специјализованих, ауторизованих техника и метода намењених за ублажавање или отклањање последица у појединим фазама настанка и развоја обољења, односно за оспособљавање након одређеног пaтолошког стања. Програм омогућује студентима упознавање свих физиотерапијских поступака, почев од процене, третмана, контроле, до евалуације примењеног третмана код којих је индикована физиотерапија.

Теоријска настава се изводи у самој Школи уз коришћење најсавременијих наставних средстава, а практична настава у нашим најеминетнијим здравственим установама, које уједно представљају наставне базе наше Школе.

Студије на студијском програму ОСС Струковни физиотерапеут трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ.

Руководилац студијског програма
др Драгана Дрљачић, проф.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

I година

Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Анатомија 75 7
2. Физикална терапија са балнеоклиматологијом 75 8
3. Психологија 45 5
4. Енглески у здравству 60 5
5. Социјална медицина и етика у здравству 45 5
6. Физиологија са основама биохемије 75 7
7. Кинезиологија 90 7
8. Општа кинезитерапија 90 8
Изборни блок 1
9. Комуникација у здравству
Информатика са статистиком
45 5
10. Стручна пракса 1 3
Укупно ЕСПБ: 60

II година

11. Кинезитерапија телесних деформитета 75 7
12. Корелативна неурологија 60 6
13. Хирургија са ортопедијом и трауматологијом 60 6
14. Интерна медицина 60 6
Изборни блок 2
15. Здравствена нега
Антропомоторика
45 5
16.

Клиничка физикална терапија у интерној медицини и педијатрији

90 8
17.

Клиничка кинезитерапија у интерној медицини и педијатрији

90 8
18. Основе мануелних техника 75 6
Изборни блок 3
19. Здравствени туризам
Тимови и тимски рад
45 5
20. Стручна пракса 2 3
Укупно ЕСПБ: 60

III година

21. Клиничка физикална терапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 90 9
22. Клиничка кинезитерапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 90 9
23. Велнес и спа програми 75 7
Изборни блок 4
24.

Моторна контрола

Физиотерапија у геријатрији

45 5
25. Протетика и ортотика 90 7
26. Рехабилитација повреда у спорту 90 7
27. Здравствени фитнес 75 5
Изборни блок 5
 
28.

Менаџмент у здравству

Исхрана са дијететиком

45 5
29. Стручна пракса 3 3
30. Предмет Завршни рад (СТИР)        75 1
31. Завршни рад (израда и одбрана) 2
Укупно ЕСПБ: 60