СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Студијски програм ОСС СПОРТСКИ ТРЕНЕР заснован је на анализи потреба нашег спорта за школованим кадровима. Спорту је потребно обезбедити велики број компетентних стручњака са квалитетним високим образовањем, како би кроз осавремењивање тренерско-педагошког рада, са спортистима свих узраста и свих такмичарских нивоа, подстакли ширење, развој и омасовљење физичког вежбања и спорта у свим срединама нашег друштва.
Сврха студијског програма ОСС Спортски тренер је да обезбеди савремено и квалитетно школовање нових генерација тренера који ће на основу стечених знања, вештина, способност и ставова у току школовања, ефикасно и компетентно обављати задатке и послове спортских стручњака, чији ће стручно- педагошки рад у спортским организацијама (клубовима, савезима, удружењима и сл.) конструктивно повезивати спорт и друштвену средину и утицати на укупни развој физичке културе.
Студије на студијском програму ОСС Спортски тренера трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ (спортска грана).

Књига предмета

Руководилац студијског програма
Др Срђан Милосављевић, проф.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Функционална анатомија 60 6
2. Педагогија спорта 60 6
3. Антропомоторика 90 8
4. Социологија спорта са етиком 60 6
5. Основе информационих технологија 60 6
6. Теорија и методика спорта /рекреације 90 8
7. Физиологија физичке активности 75 7
8. Психологија спорта 60 6
9. Страни језик – енглески 1 75 6
.
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
10. Медицина спорта 45 5
11. Основе спортског тренинга 60 6
12. Техника са методиком у спорту 105 9
Изборни предмет 1 *
13. Менаџмент људских ресурса
Предшколски и школски спорт
60 6
14. Психолошка припрема у спорту 45 5
15. Корективно физичко вежбање 90 8
Биомеханика спорта 60 6
16. Техника и тактика у спорту 105 9
Изборни предмет 2 *
17. Страни језик – енглески 2
Страни језик – шпански
60 6
.
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
18. Физичка припрема 90 9
19. Програмирање и вођење тренинга 90 8
20. Изборни предмет 3 *
Новинарство у спорту

Спортско-рекреативни туризам

60 6
21. Изборни предмет 4 *
22. Односи с јавношћу
Спорт и бизнис
60 6
23. Програмирање и вођење тренинга у спорту /рекреацији 120 9
Исхрана и суплементација 60 6
24. Дијагностика у спорту 75 8
Изборни предмет 5 *
25. Скаутинг у спорту
Здравствени фитнес
60 6
. Тимови и тимски рад
Рекреација
60 6
Стручна пракса 3
Предмет Завршног рада 1
Завршни рад (израда и одбрана) 1
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) изборних предмета: два у другој и четири у трећој години.