СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Студијски програм ОСС Спортски тренер заснован је на анализи потреба нашег спорта за школованим кадровима. Спорту је потребно обезбедити велики број компетентних стручњака са квалитетним високим образовањем, како би кроз осавремењивање тренерско-педагошког рада, са спортистима свих узраста и свих такмичарских нивоа, подстакли ширење, развој и омасовљење физичког вежбања и спорта у свим срединама нашег друштва.
Сврха студијског програма ОСС Спортски тренер је да обезбеди савремено и квалитетно школовање нових генерација тренера који ће на основу стечених знања, вештина, способност и ставова у току школовања, ефикасно и компетентно обављати задатке и послове спортских стручњака, чији ће стручно- педагошки рад у спортским организацијама (клубовима, савезима, удружењима и сл.) конструктивно повезивати спорт и друштвену средину и утицати на укупни развој физичке културе.
Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

  • успешно и самостално спроводи практични рад у обављању послова и задатака који су везани за позицију тренера – спортског педагога, у свим врстама спортских организација и клубова и у свим облицима физичке културе и спорта
  • самостално и компетентно планира, организује и води екипне, тимске и индивидуалне програме тренинга, у складу са професионалним стандардима рада тренера, специфичним захтевима гране спорта и свих узрасних и такмичарских категорија;
  •  зна специфичности организовања, такмичења, тренирања, норми понашања и арбитраже у спортској грани;
  •  уме да мотивише спортисте да се ангажују на тренингу, да појачају своје залагање у развијању спортских вештина, да континуирано раде на развијање својих кондиционих и тактичких капацитета;
  •  уме да анализира захтеве спортског такмичења и да адекватно припреми спортисте за наступ; да успешно води екипу или поједине спортисте, пре, за време и после такмичења и тренинга;
  •  познаје технике за процењивање потенцијала спортиста и усклађивање траженог програма са тим потенцијалима;
  •  способан је да процени спремност спортисте за такмичење или тренинг;
  • осавремењује и иновира рад спортске организације, успоставља продуктивне сарадничке односе са другим тренерима, спортским психолозима, медицинским стручњацима, руководством организације или клуба;
  • менторски ради са спортистима, пружа им подршку у свакодневном раду и, посебно, у критичним периодима њихове спортске, односно такмичарске каријере, подстиче развијање психофизичких капацитета који ће унапредити квалитет њиховог живота у каснијим, пост-такмичарским годинама;

Студије на студијском програму ОСС Спортски тренера трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ (спортска грана)

Књига предмета

Руководилац студијског програма
Др Срђан Милосављевић, проф.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Функционална анатомија 60 6
2. Педагогија спорта 60 6
3. Антропомоторика 90 8
4. Социологија спорта са етиком 60 6
5. Основе информационих технологија 60 6
6. Теорија и методика спорта /рекреације 90 8
7. Физиологија физичке активности 75 7
8. Психологија спорта 60 6
9. Страни језик – енглески 1 75 6
.
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
10. Медицина спорта 45 5
11. Основе спортског тренинга 60 6
12. Техника са методиком у спорту 105 9
Изборни предмет 1 *
13. Менаџмент људских ресурса
Предшколски и школски спорт
60 6
14. Психолошка припрема у спорту 45 5
15. Корективно физичко вежбање 90 8
Биомеханика спорта 60 6
16. Техника и тактика у спорту 105 9
Изборни предмет 2 *
17. Страни језик – енглески 2
Страни језик – шпански
60 6
.
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
18. Физичка припрема 90 9
19. Програмирање и вођење тренинга 90 8
20. Изборни предмет 3 *
Новинарство у спорту

Спортско-рекреативни туризам

60 6
21. Изборни предмет 4 *
22. Односи с јавношћу
Спорт и бизнис
60 6
23. Програмирање и вођење тренинга у спорту /рекреацији 120 9
Исхрана и суплементација 60 6
24. Дијагностика у спорту 75 8
Изборни предмет 5 *
25. Скаутинг у спорту
Здравствени фитнес
60 6
. Тимови и тимски рад
Рекреација
60 6
Стручна пракса 3
Предмет Завршног рада 1
Завршни рад (израда и одбрана) 1
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) изборних предмета: два у другој и четири у трећој години.