Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковна медицинска сестра

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковни физиотерапеут

Статут Високе спортске и здравствене школе

Зборник правилника и стандарда

Мере и субјекти за обезбеђење квалитета

Регистрација установе