Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковна медицинска сестра

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковни физиотерапеут

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Спортски тренер

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Спортски менаџмент

Статут Високе спортске и здравствене школе

Зборник правилника и стандарда

Мере и субјекти за обезбеђење квалитета

Регистрација установе