Статут Школе

Зборник правилника и стандард за обезбеђење и унапређење квалитета

Стратегијa обезбеђења квалитета

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Установе (2017/18., 2018/19., 2019/20. 2020/21.) 

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковна медицинска сестра (2018/19; 2019/20; 2020/21.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковни физиотерапеут (2018/19., 2019/20., 2020/21.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Спортски тренер (2017/18., 2018/19. 2019/20.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Спортски менаџмент (2017/18., 2018/19. 2019/20.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковна медицинска сестра (2016/17., 2017/18., 2018/19.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Струковни физиотерапеут (2015/16., 2016/17., 2017/18.)