Аутор: Ратомир Васовић
Година издања: 2016

Књига која је пред вама настала је као резултат научног стручног рада аутора у области спорта, као и дугогодишњег наставничког рада на предмету Физичка припрема спортиста на Вишој тренерској школи при Факултету за физичко васпитање у Београду и на Високој спортској и здравственој школи у Београду. Она је такође резултат богатог тренерског искуства аутора у раду на кондиционој припреми врхунских спортиста и репрезентативних селекција Југославије и Србије у кошарци. Ова књига се састоји из два дела и 14 поглавња. Први део чине теоријске и методичке основе спортског тренинга, док је други део посвећен методичким аспектима кондиционе припреме спортиста. Књига обилује шемама, табелама и сликама из савремене праксе познатих научника и стручњака из кондиционе припреме и теорије спортскох тренинга.