Аутор: Снежана Лазаревић и Јелена Лукић Николић

Година издања: 2024

Ова књига настала је као плод идеје аутора о потреби детаљнијег проучавања мезоорганизационог понашања с аспекта управљања тимским процесима. Књига је намењена како студентима високошколских установа, тако и менаџерима и (тим) лидерима у пословној пракси. Упознавајући се с основама, принципима и методама тимског концепта, читаоци добијају широк увид у целокупан процес управљања тимовима и тимским радом, што значајно може допринети да у пракси и сами покажу висок степен знања, вештина и способности у креирању, развоју и функционисању тимова високих перформанси.