Аутор: Љубиша Лазаревић
Година издања: 2009

У новије време значајно је порастао интерес психолога, наставника физичког васпитања, тренера, спортиста, организатора рекреације и других стручњака за психолошке факторе за које се претпоставља да утичу на појединце и групе да се укључе у спортске активности и постигну већи или мањи успех у тим активностима. Овом монографијом су обухваћене две групе основних проблема које доминирају у психологији физичке културе. Прва група проблема односи се на питање степана „самосталности“ психолошког истраживања у подручју физичке културе. Да ли се о психологији физичке културе може говорити као о самосталној научној психолошкој дисциплини или се ради само о примени постојећих психолошких сазнања у једној људској активности, без посебности и специфичности у психолошким истраживањима? Друга група проблема проистиче из сложене и разуђене структуре манифестних облика и садржаја физичке културе и њихових психолошких својстава. Нека психолошка својства се односе, или су типична, само за неке облике и/или појаве у физичкој култури, док су код других ирелевантна. Намера нам је била да на систематичан и разумљив начин, не претендујући увек на свеобухватност, пружимо референтни оквир у који могу да се сместе општа сазнања из психологије, и најважнија схватања позната у психологији спорта, која би могла да буду значајна за психолошко разумевање не само спорта, већ и других подручја физичке културе. Сматрамо да ће садржај ове књиге испунити свој основни циљ, а то је да ће студентима, који се спремају за професионални или аматерски рад у неком подручју физичке културе, пружити основна психолошка сазнања која ће им помоћи да буду успешнији у свом практичном раду. Такође, многи стручњаци у спорту – тренери, педагози, психолози, лекари –наћи ће у књизи подстицај да самостално изналазе и истражују извесне проблеме у физичкој култури са којима се у свакодневном раду сусрећу.