Аутор: Дарко Петрић
Година издања: 2012

Ова књига представља својеврстан фудбалски документ за све оне који су одабрали позив тренера за своју фудбалску професију. Она је фудбалски буквар за студенте спортских школа који су на почетку упознавања са систематизованим теоријским садржајима фудбала. С друге стране, она је истовремено и фудбалска енциклопедија и подсетник за искусне фудбалске тренере јер нуди лак и прегледан приступ свим информацијама корисним за свакодневни професионални рад. Први део књиге је комплетиран принципима селекције и методама рада са младим фудбалерима. Други део књиге обрађује елементе технике и тактике у фудбалу. Полазећи од детаљне систематизације аутор наводи читав низ методолошких упутстава и препорука за обучавање и усавршавање како удараца на гол, примања лопте, дриблинга, одузимања итд. тако и индивидуалне, групне и тимске тактике. Поред технике и тактике играча у пољу дужна пажња је посвећена техници, тактици и методици обучавања и тренинга голмана. Не само за теорију него и за фудбалску праксу је посебно занимљив трећи део књиге у коме се говори о управљању тренажним процесом. Између осталог, ова књига има посебну вредност и због тога што је у њој наведен и детаљно објашњен значајан број тестова који се односе на најразноврсније, а за спортску успешност веома битне квалитете фудбалера – физиолошке, физичке, техничке, психолошке… На крају трећег дела књиге су дати и основни статистички поступци које би сваки образован и модеран тренер морао да познаје како би квантификацијом резултата тестирања извукао квалитетне закључке за дијагностицирање и даље програмирање тренажног процеса. Ова књига ће, без било какве сумње, имати посебни место у стручној библиотеци свих оних који претендују да се озбиљно баве фудбалом.