Аутор: Љубиша С. Лазаревић
Година издања: 2003

Мало је научних дисциплина у спорту, за које је било толико интересовања од стране тренера, спортиста, студената, новинара и др. као што је то за Психологију спорта и вежбање. Такође, мало је научних дисциплина у науци у спорту, које су се тако брзо и екстензивно развијале у последњих неколико деценија, као што је то Психологија спорта. Она је у значајној мери променила живот и каријеру многих спортиста, тренера и других који су укључени у спортску активност. Психолози професионалци, који раде у спорту са спортистима и тренерима, имају доживљај задовољства што осећају да су значајно унапредили стручни рад у спорту. Као повратна реакција коју су добили од спортиста и тренера, поред захвалности, јесте сазнање о потреби да се напише текст који ће допринети већој психолошкој едукацији свих који раде у спорту. Трудили смо се да у садржаје укључимо доста примера из праксе како би се читаоцима помогло да разумеју и виде ефекте теоријских концепата и/или психолошких метода које се користе у пракси. Поред сазнања, која су резултат развоја Психологије спорта и вежбања, посебан допринос у изради овог рукописа дали су тренери, студенти и сарадници, од којих је аутор добио бројне информације у вези изнетог садржаја.