Аутор: Др Борислав Пелевић
Година издања: 2011

С обзиром да се ради о теоријском приступу истраживања, односно теоријској анализи доступне библиографске грађе релевантне за ово истраживање, аутор је променио библиографско-спекулативни метод у смислу прикупљања, анализе и интерпретације резултата из библиографске грађе која потиче са српског, енглеског и француског говорног подручја. Приликом истраживања је потпуно одбачена пракса еклектике, тј. нектритичког сакупљања и репродуковања података и дефиниција разних аутора, већ је аутор применио критичку анализу и упоређивање са актуелним научним теоријама и дефиницијама из ове области, користећи самостално мишљење које се неретко разликује од ставова појединих наведених аутора, чиме је аутор показао стваралачки мотив и демонстрирао богато вишедеценијско искуство у организовању значајних међународних и домаћих такмичења у три спорта: карате, фудбал и кик-бокс. Поред библиографско-спекулативног метода, као С обзиром да се ради о теоријском приступу истраживања, односно теоријској анализи доступне библиографске грађе релевантне за ово истраживање, аутор је променио библиографско-спекулативни метод у смислу прикупљања, анализе и интерпретације резултата из библиографске грађе која потиче са српског, енглеског и француског говорног подручја. Приликом истраживања је потпуно одбачена пракса еклектике, тј. нектритичког сакупљања и репродуковања података и дефиниција разних аутора, већ је аутор применио критичку анализу и упоређивање са актуелним научним теоријама и дефиницијама из ове области, користећи самостално мишљење које се неретко разликује од ставова појединих наведених аутора, чиме је аутор показао стваралачки мотив и демонстрирао богато вишедеценијско искуство у организовању значајних међународних и домаћих такмичења у три спорта: карате, фудбал и кик-бокс. Поред библиографско-спекулативног метода, као класично теоријског метода, примењен је и метод опсервације – посматрање три велика, али потпуно различита међународна такмичења у форми студије случаја.То су Београдски маратон, Европско првенство у кошарци 2005. године у четири града Србије и Црне Горе и Светско првенство у кик-боксу 2007. у Београду. Ова такмичења су опсервирана уз коришћење и презентацију у раду писаних докумената, тј. Студије изводљивости и оправданости, елабората, трошковника, програма такмичења, као и фотографија које пластично осликавају поједине, важне делове тих спортских догађаја, као што су пријем код државних званичника, свечано отварање, додела медаља итд. Поред ова два базна метода, коришћена је и емпиријска техника стандардизованог интервјуисања у форми студије случаја, а интервјуисано је 15 организатора великих међународних такмичења из разних спортских грана, који су изабрани по критеријуму компетентности. Очигледно је да ово дело представља оригинални и самостални научни рад , а у ситуацији када из области спортског менаџмента нема довољно литературе, а у дисциплини менаџмент спортских такмичења у Србији готово да не постоји ни један научни рад, више је него сигурно да ово дело у потпуности заслужује да у виду угледа светлост дана и нађе свој пут до свих које ова материја интересује: студената, наставника, спортских радника, спортиста…