Аутор: Јован Шурбатовић
Година издања: 2014

Књига је настала као плод вишегодишњег рада аутора са студентима Високе спортске и здравствене школе у Београду и потребе да се за предмет Менаџмент у спорту приреди одговарајући уџбеник који ће помоћи лакшем усвајању елементарних знања из ове области. Намењена је студентима високих школа и факултета, али и свим спортским актерима, од спортиста, преко стручњака у спорту, до спортских радника и навијача. У првом делу књиге, посебна пажња посвећена је основама менаџмента као неопходне теоријске потпоре за разумевање менаџмента као неопходне теоријске потпоре за разумевање менаџмента у спорту. Након упознавања са општим принципима менаџмента, пред читаоцем се ређају веома важна поглавља везана за утемељење менаџмента у спорту као новије научне дисциплинеи појмовне одреднице: менаџмент процес у спорту, менаџмент у профсионалном спорту, менаџмент у рекреативном спорту, менаџмент спортских објеката, менаџмент спортских догађаја, маркетинг и спонзорство у спорту, брендинг, улога медија у спорту, употреба нових канала комуникације са потрошачима на тржишту спортских производа и услуга, као и значај спортског новинарства у функцији промоције и развоја спорта. Професионални спорт данас карактерише тренд високе професионализације и комерцијализације такмичења. Међутим, ма колико био важан професионални спорт који представља један од најекспанзивнијих светских бизниса, подједнако је значајан и рекреатвни спорт као пожељан животни стил, цивилизацијска вредност и предмет социјализације. Ако Менаџмент у спорту једном једином читаоцу помогне у изналажењу путева ка успеху на личном или професионалном плану или га, пак, подстакне да промишља о спортским и друштвеним феноменима на критички начин, сматраћу да уложени труд није био узалудан.