Аутор: Снежана Милићев

Година издања: 2014

Рукопис др Снежане Милићев, специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, свеобухватно третира значај кинезитерапије у медицинској рехабилитацији. Ауторка доста опширно описује савремени приступ пацијенту незанемарујући устаљену доктрину. Посебно се истиче потреба да се пацијент перманентно сагледава као целовита психо-физичка личност, те да се применом кинезитерапијских процедура подигне квалитет живота пацијента на највиши могући ниво. Рукопис саржи више методичких целина. У првом делу ауторка је дала приказ основних анатомских елемената значајних за добру локомоцију, а затим следи опис биолошко-медицинских ефеката, као и физиолошки одговор организма на терапијске вежбе. Публикација је намењена, пре свега, студентима Високе спортске и здравствене школе. Будући да је рукопис интердисциплинарно конципиран, може да послужи како физиотерапеутима, тако и студентима са спортског студијског програма, затим радним терапеутима, лекарима , специјализантима физикалне медицине и рехабилиације, спортске медицине, професорима физичке културе, односно свима који се баве применом кинезитерапије у превенцији, корекцији и рехабилитацији.