Будући студенти, обавештавамо Вaс о погодностима које нудимо:

 1. Могућност плаћања школарине у 12 рата.
 2. Кандидати који су средњу школу завршили са просеком 5,00 остварују 10% попуста на цену школарине, приликом уписа у прву годину студија.
 3. Кандидати који се одлуче да приликом уписа уплате школарину у целости остварују 5% попуста на цену школарине.
 4. Ако је двоје уписаних студената из исте породице, један студент остварује право на попуст 30% (на нижу школарину).
 5. Студенти који на крају друге године студија остваре просек од најмање 9.70, наредни семестар не плаћају.
 6. Пријемни испит је бесплатан,као и консултације и припрема за пријемни испит.
 7. Приликом уписа, наведене погодности се не могу сабрати, већ се будући студент одлучује за попуст који му највише одговара.

Неопходна документација

Кандидат који полаже пријемни испит, мора да достави следећу документацију најкасније 3 дана пре пријемног испита:

 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому и сведочанства о завршеном претходном образовању (фотокопијe, a оригинал на увид)
 • лекарско уверење
 • држављанство за све рођене ван Србије

Пријемни испит

За студијски програм Струковни физиотерапеут потребно је задовољити следеће услове:
– завршена средња школа,
– положен квалификациони испит који подразумева
тест знања који обухвата градиво из биологије (анатомија са физиологијом – познавање људског тела) и физике.
са сваким кандидатом се води разговор у циљу процене склоности за здравствено-хуманистички рад.

Датуми полагања пријемног испита

Сви заинтересовани кандидати могу полагати пријемни испит у следећим предуписним и уписним терминима:

 • 05.04. у 15 часова
 • 23.04. у 10 часова
 • 10.05. у 15 часова
 • 24.05. у 15 часова
 • 10.06. у 12 часова
 • 21.06. у 12 часова
 • 01.07. у 12 часова
 • 08.07. у 12 часова

Пријављивање кандидата врши се у Студентској служби.
Кандидати се могу пријавити и попуњавањем online пријаве, уз накнадну доставу документације.
За све студијске програме, спровођење квалификационих испита (састављање тестова, бодовање, сачињавање ранг листе), обавља Комисија коју бира Наставно-стручно веће.

Од могућих 100 бодова, успех у претходном школовању може да донесе највише 40, а квалификациони испит највише 60 бодова. Потребан праг знања за упис у Школу износи 51 бод. По завршетку бодовања и одобрене уписне квоте, Комисија саопштава резултате у виду истицања ранг листе кандидата.

Припрема за пријемни испит

 1. Балош, Д. и сар. (1992). Биологија 1, за први разред медицинске и ветеринарске школе. Београд: Завод за уџбенике. стр: 6-66
 2. Крунић, М. и сар. (2005). Биологија 2, за други или први разред медицинске и други разред ветеринарске школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. стр: 7-33, 38-58, 126-151
 3. Маринковић, Д. и сар. (1989). Биологија 3, за трећи разред медицинске и ветеринарске школе. Београд: Завод за уџбенике. стр: 95-129
 4. Радивојевић, Б.(2011). Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, за четврти разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике. стр: 38-46

Школарина

Школарина за студијски програм Основне струковне студије Струковни физиотерапеут износи 1700 евра за једну годину (60 ЕСПБ). Школарина се плаћа на 12 месечних рата у динарској противвредности. При упису се уплаћује 10% од износа школарине, а остатак се дели на 11 једнаких месечних рата.

Школарина за студенте из региона – Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија, иста је као за студенте држављане Србије.

Школарина за стране држављане увећава се за 100%.

Tекући рачун:

205 – 18447 – 37

Позив на број:

ЈМБГ кандидата

Пријављивање кандидата врши се у Студентској служби, (или online пријава преко website).