Будући студенти, обавештавамо Вaс о погодностима које нудимо:

 1. Могућност плаћања школарине у 12 рата.
 2. Кандидати који су средњу школу завршили са просеком 5,00 остварују 10% попуста на цену школарине, приликом уписа у прву годину студија.
 3. Кандидати који се одлуче да приликом уписа уплате школарину у целости остварују 5% попуста на цену школарине.
 4. Ако је двоје уписаних студената из исте породице, један студент остварује право на попуст 30% (на нижу школарину).
 5. Студенти који на крају друге године студија остваре просек од најмање 9.70, наредни семестар не плаћају.
 6. За здравствене раднике у струци одобрава се умањење школарине и цена школарине износи 1500 евра.
 7. Пријемни испит је бесплатан,као и консултације и припрема за пријемни испит.
 8. Приликом уписа, наведене погодности се не могу сабрати, већ се будући студент одлучује за попуст који му највише одговара.

Неопходна документација

Кандидат који полаже пријемни испит, мора да достави следећу документацију најкасније 3 дана пре пријемног испита:

 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому и сведочанства о завршеном претходном образовању (фотокопијe, a оригинал на увид)
 • лекарско уверење
 • држављанство за све рођене ван Србије

Пријемни испит

За студијски програм Струковна медицинска сестра потребно је задовољити следеће услове:
– завршена средња школа,
– положен квалификациони испит који подразумева:

 • тест знања који обухвата градиво из Биологије или Здравствене неге према програму средње медиицнске школе. Кандидат бира из ког од два понуђена предмета ће полагати тест.
 • Тест опште способности и интервјуа са сваким кандидатом у циљу процене склоности за здравствено-хуманистички рад.

Датуми полагања пријемног испита

Сви заинтересовани кандидати могу полагати пријемни испит у следећим терминима:

 • 21.09. у 12 часова
 • 26.09. у 12 часова

У складу са епидемиолошком ситуацијом пријемни ће се полагати online или у просторијама Школе.

Приликом попуњавања online пријаве у напомени обавезно навести жељени датум полагања.
Након добијања сведочанства и диплома из средње школе кандидати могу да се упишу на студије.

Пријављивање кандидата врши се у Студентској служби.

Кандидати се могу пријавити и попуњавањем online пријаве, уз накнадну доставу документације.

Након добијања сведочанства и диплома из средње школе кандидати могу да се упишу на студије.

За све студијске програме, спровођење квалификационих испита (састављање тестова, бодовање, сачињавање ранг листе), обавља Комисија коју бира Наставно-стручно веће.

Од могућих 100 бодова, успех у претходном школовању може да донесе највише 40, а квалификациони испит највише 60 бодова. Потребан праг знања за упис у Школу износи 51 бод. По завршетку бодовања и одобрене уписне квоте, Комисија саопштава резултате у виду истицања ранг листе кандидата.

Школарина

Школарина за студијски програм Основне струковне студије Струковна медицинска сестра, износи 1650 евра за једну годину (60 ЕСПБ). За здравствене раднике у струци одобрава се умањење школарине и цена школарине износи 1500 евра. Школарина се плаћа на 12 месечних рата у динарској противвредности. При упису се уплаћује 10% од износа школарине, а остатак се дели на 11 једнаких месечних рата.

Школарина за студенте из региона – Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија, иста је као за студенте држављане Србије.

Школарина за стране држављане увећава се за 100% у односу на школарину за студенте држављане Србије.

Tекући рачун:

205 – 18447 – 37

Позив на број:

ЈМБГ кандидата

Пријављивање кандидата врши се у Студентској служби, (или online пријава преко website).