Будући студенти, обавештавамо Вaс о погодностима које нудимо:

 1. Могућност плаћања школарине у 12 рата.
 2. Кандидати који су средњу школу завршили са одличним успехом (сва четири разреда), остварују 10% ,попуста на цену школарине, приликом уписа у прву годину студија.
 3. Кандидати који се одлуче да приликом уписа уплате школарину у целости остварују 7% попуста на цену школарине.
 4. Ако је двоје уписаних студената из исте породице, један студент остварује право на попуст 50% (на нижу школарину).
 5. Студенти који на крају прве године остваре просек од најмање 9.70, наредни семестар не плаћају.
 6. Пријемни испит је бесплатан,као и консултације и припрема за пријемни испит.
 7. Приликом уписа, наведене погодности се не могу сабрати, већ се будући студент одлучује за попуст који му највише одговара.

Неопходна документација

Кандидат који полаже пријемни испит, мора да достави следећу документацију најкасније 3 дана пре пријемног испита:

 •  извод из матичне књиге рођених
 • диплому и сведочанства о завршеном претходном образовању (фотокопијe, a оригинал на увид)
 • лекарско уверење
 • држављанство за све рођене ван Србије

Пријемни испит

За студијски програм Спортски тренер потребно је задовољити следеће услове:
– завршена средња школа,
– положен квалификациони испит који обухвата: тест опште културе из области спорта, тест психолошких способности, са сваким кандидатом се води разговор у циљу процене склоности за педагошки рад.

За све студијске програме, спровођење квалификационих испита (састављање тестова, бодовање, сачињавање ранг листе), обавља Комисија коју бира Наставно-стручно веће.
Од могућих 100 бодова, успех у претходном школовању може да донесе највише 40, а квалификациони испит највише 60 бодова. Потребан праг знања за упис у Школу износи 51 бод. По завршетку бодовања и одобрене уписне квоте, Комисија саопштава резултате у виду истицања ранг листе кандидата.

Датуми полагања пријемног испита

Сви заинтересовани кандидати могу полагати пријемни испит у следећим терминима:

 • 25.08.2021. у 12:00 часова
 • 01.09.2021. у 12:00 часова
 • 08.09.2021. у 12:00 часова
 • 15.09.2021. у 12:00 часова
 • 21.09.2021. у 12:00 часова
 • 27.09.2021. у 12:00 часова

У складу са епидемиолошком ситуацијом пријемни ће се полагати online или у просторијама Школе.

Приликом попуњавања online пријаве у напомени обавезно навести жељени датум полагања.
Након добијања сведочанства и диплома из средње школе кандидати могу да се упишу на студије.

Пријављивање кандидата врши се у Студентској служби.

Кандидати се могу пријавити и попуњавањем online пријаве, уз накнадну доставу документације.

Након добијања сведочанства и диплома из средње школе кандидати могу да се упишу на студије.

Школарина

Школарина за студијски програм Основне струковне студије Спортски тренер износи 1200 евра за једну годину (60 ЕСПБ). Школарина се плаћа на 12 месечних рата у динарској противвредности. При упису се уплаћује 10% од износа школарине, а остатак се дели на 11 једнаких месечних рата.

Школарина за студенте из региона – Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија, иста је као за студенте држављане Србије.

Школарина за стране држављане увећава се за 100% у односу на школарину за студенте држављане Србије.

Tекући рачун:

205 – 18447 – 37

Позив на број:

ЈМБГ кандидата

ФОРМУЛАР ЗА УПИС