Проф. Ивана Марков Чикић учествовала је на конференцији “Аксиологија физичког вежбања”, која је у организацији Покрајинског завода за високо образовање и научно истраживачку делатност, ФИЕП-а за Србију и Друштва педагога физичке културе Србије одржана у Нишу. Професорка је презентовала рад “Значај интернета за физичко вежбање данашњице”, чији су аутори она и проф. Ивановски.