Аутори: Душан Митић, Горан Пребег и Александар Ивановски

Година издања: 2021

Уџбеник ТУРИЗАМ – АНИМАЦИЈА – РЕКРЕАЦИЈА намењен је пре свега студентима и представља основну уџбеничку литературу за предмете Теорија и методика рекреације и Спортско-рекреативни туризам. С тим у вези, дефинисани су појмови туризма, анимације, рекреације, док је њихова веза сагледана са теоријског, научноистраживачког и практичног становишта. Уџбеник повезује оно што је некада и оно што је сада актуелно у простору анимације и оставља простор читаоцу за промишљање у ком смеру ће се развијати трендови понуда спортско-рекреативних активности и програма анимације као неизоставног дела туристичке понуде. Поред тога, уџбеник је намењен спортско-рекреативним водитељима, аниматорима, тренерима, професорима физичког васпитања, односно свима који планирају да реализују спортско-рекреативне активности за различите групе људи, са циљем да квалитетно организују слободно време.