Аутори: Милан Гашовић и Јован Шурбатовић

Година издања: 2021

Проблематика под називом „Спорт и бизнис“ може се разматрати као пословање спортских организација и организација које се баве различитим производима, услугама и програмима везаним за спорт. Спортски бизнис или спортско пословање је економско пословање спортских организација које је делом идентично са пословањем осталих организација, а делом различито услед специфичности самог спорта. Организације везане за спорт производе различите производе (спортску опрему, одећу, реквизите, спортске сувенире, итд), пружају за спорт везане услуге (одржавање и обезбеђивање спортских објеката, здравље спортиста, правни савети, скаутинг, посредовање и сл.), баве се посебним бизнисима као што су спортско клађење, франшизинг, екстремни спортови итд.