Аутори: Предраг Лазаревић и Александар Гаџић

Година издања: 2019

Полазећи од опште познате чињенице да од квалитета педагошког рада у различитим областима живота, па самим тим и у различитим аспектима спортских активности зависи успех у њиховој реализацији, као и од резултата бројних истраживања који указују на потребу интензивнијег педагошког рада тренера у фудбалу, уџбеник Педагошки рад тренера у спорту, аутора Предрага Лазаревића и Александра Гаџића, актуелизује бројне проблеме који се односе на васпитно-образовни рад са спортистима уопште, и посебно педагошки рад са различитим узрасним категоријама спортиста у тренажном процесу.

Значај и актуелност проблема којима се аутори баве у овом уџбенику, произилази и из потребе да се теоријски разраде и утврде правци оптималне реализације најважнијих друштвених задатака у домену формирања и развијања спортског колетива, реализације васпитно-образовних задатака у тренажном процесу као и да се створе оптимални услови за поделу одговорности на релацији тренер – спортисти. Из тог разлога, овај уџбеник може значајно допринети даљем развоју схватања о потреби професионализације педагошког рада спортског тренера, будући да квалитет педагошког рада са различитим узрасним категоријама спортиста представља најважнији фактор који има одлучујући утицај на њихова постигнућа, односно професионални успех.