Аутор: Дивна Кекуш

Година издања: 2023

Уџбеник Здравствено васпитање  намењен је студентима високих здравствених школа  и са малим изменама  штампан је као  четврто издање,  чији је издавач  Висока спортска и здравствена школа. Уџбеник је  усклађен  са актуелним наставним плановима студијских програма на којима се изучава овај предмет, пратећи савремене трендове учења о здрављу.

Здравствено васпитна активност се спроводи и примењује на свим нивоима здравствене заштите у циљу очувања и унапређења здравља, превенција болести, спречавања компликација као и побољшању квалитета живота свих популационих група.