Аутор: Небојша Јотов

Година издања: 2023

Приручник Анимација предшколске деце представља приручно упутство где су на систематски начин изложене педагошко-методичке и практичне поставке дечије анимације усмерене пре свега на предшколски узраст. Уједно може корисно послужити у педагошком раду са старијом децом. Приручник је писан са намером да послужи студентима који проучавају дечију анимацију на Високим школама и факултетима, тренерима рекреације, аниматорима и родитељима који желе да се ангажују у организацији примерених активности свога детета, односно свима онима који желе да квалитетно организују време деце.