Књига Тимови и тимски рад – управљање тимским процесима настала је као плод вишегодишње успешне сарадње професорке Снежане Лазаревић са Високе спортске и здравствене школе струковних студија и Јелене Лукић Николић, професорке на Високој школи модерног бизниса.

У наставку преносимо интервју са ауторкама ове књиге.

 

Лазаревић, С., Лукић Николић, Ј. (2024). Тимови и тимски рад – управљање тимским процесима. Београд: Висока спортска и здравствена школа. ИСБН 978-86-83687-39-8

 

Драге ауторке, како бисте описале тимски рад током писања ове књиге?

Након што смо оформиле наш мали тим, поделиле улоге, усвојиле норме и правила писања, дефинисале рокове, крајњи циљ и задатке, успешно смо се упустиле у цео подухват. Током писања, редовно смо организовале тимске састанке, омогућиле једна другој „психолошку сигурност“ – слободно изношење првих утисака, мишљења, давања сугестија, коментара и допуна избегавајући ефекте групног мишљења и забушавања. Тимски смо доносиле све важне одлуке које су се односиле на књигу – структуру, поглавља, наслове, изглед књиге и корица. Основ нашег тимског рада било је међусобно поверење. Зато сматрам да смо успеле да остваримо све позитивне ефекте тимског рада и са задовољством могу да кажем да је наш крајњи тимски циљ успешно остварен. – Снежана Лазаревић

И ја са задовољством могу да кажем да смо током писања ове књиге заиста обухватиле све сегменте и елементе тимског рада. Као неко ко је своје прве академске кораке започео пре 10 година (2013. године) као сарадник у настави на дисциплинама које држи професорка Снежана Лазаревић, имала сам велико задовољство и част да баш са њом пишем ову књигу.  Наша различитост у погледу образовања, каријере и година (професорка Снежана је припадник генерације X, док ја припадам генерацији Y) допринела је да из различитих углова и са различитих аспеката обрадимо тему тимског рада.  – Јелена Лукић Николић

 

Шта је основни циљ књиге?

Основни циљ ове књиге је да детаљније представи област мезоорганизационог понашања са аспекта управљања тимским процесима.

Тимови и тимски рад су речи које се често примењују у данашњим организацијама. Сваки запослени, без обзира на своје образовање, радно место, позицију, године искуства треба да буде склон тимском раду и да ради за добробит тима. Већина савремених организација надограђује своју постојећу структуру тимовима као супериорним облицима организовања. Тада је важно да се, унапред, јасно прецизира и дефинише место формирања тима као и односи између тима и организационих јединица у постојећој организационој структури. Ово је углавном уобичајено у већини организација, у реалном сектору, док су у савременој индустрији, као што су ИТ сектор, телекомуникације, истраживачке и консалтинг агенције тимови базична структура.   – Снежана Лазаревић

Упознавајући се са основама, принципима и методама тимског концепта, читаоци добијају широк увид у целокупан процес управљања тимовима и тимским радом што значајно може допринети да, у пракси, и сами покажу висок степен знања, вештина и способности у креирању, развоју и функционисању тимова високих перформанси. Слободно могу да кажем да је у овој књизи још једном након више од три деценије истакнут значај кључне филозофије Чарсла Хендија – „Тимови су овде да остану. Не можемо их избећи“ (Handy, Charles (1990). Inside Organisations. BBC Books., str. 132). Поред тога, у овој књизи је изражен став који се односи на то да успешно пословање и функционисање било које организације у дигиталном добу неће бити могуће без тимова и тимског рада.  – Јелена Лукић Николић

 

Како је структурирана књига? Шта је у њој обухваћено?

Књига се састоји од шест глава које су логички повезане у целину.

Глава I под називом ,,Групе“ представља увод у разматрање феномена групе. У овој глави је дефинисан појам и значај група и анализиране су врсте група и њихова динамика. Посебна пажња у овом делу књиге посвећена је фазама у развоју групе, структури групе, групном одлучивању и учинку појединца као члана групе.

У Глави II под називом ,,Тимови“, након разматрања појма и дефиниције тима, њихових карактеристика, разлика између групе и тима, као и значају који тимови имају у савременим организацијама, посебна пажња је посвећена врстама тимова. Након анализе наведених тема, дале смо и своје виђење новијих облика и врста тимова. На крају главе II је и део посвећен процени склоности ка тимском раду.

Глава III је посвећена „Процесу изградње ефективних тимова“. Након објашњења шта је заправо тим високих перформанси и који су кључни фактори који утичу на ову врсту тимова, у овој глави је објашњено шта се подразумева под дизајнирањем ефективног тима и на које активности треба обратити пажњу приликом структурирања и дизајнирања тима. У овој глави се, такође, објашњавају и фазе у формирању тима, сам процес изградње тима, као и веома важно питање тимског лидерства.

Глава IV носи назив ,,Тимски процеси“ и бави се анализом кључних процеса и механизама понашања у тиму – од комуникације и конфликата у тиму, преговарања, одржавања састанака и одлучивања у тиму, па све до организационог и тимског учења. У овом делу књиге су размотрена кључна питања за успешно функционисање тима у савременом пословном окружењу.

У Глави V под називом ,,Ангажованост чланова тима и оцењивање тимских перформанси“ је објашњено шта су то тимски оријентисане организације и шта се подразумева под ангажованошћу чланова тима. Да би се чланови тима адекватно наградили и мотивисали да константно дају допринос тиму, неопходно је да се установе правила и јасни критеријуми евалуације тимских перформанси, али и мотивишући систем награђивања у тиму.

У Глави VI под називом ,,Недостаци, ограничења и изазови тима“  указано је на све оне факторе који, уколико се не размотре благовремено и на прави начин, могу довести до неефикасног и неефективног рада тима. Овде се посебно објашњавају културолошке и индивидуалне разлике чланова тима, ефекат забушавања у тиму, недостаци рада у тиму, стрес и сагоревање у тиму. Посебан осврт је дат на промене условљене употребом информационих технологија у савременом пословању – роботима као члановима тима и улози технологије у тимском раду.

Свака глава има свој уводни циљ и најаву шта се у њој обрађује. Такође, на крају сваке главе дат је резиме и питања за проверу знања, као и списак литературе. На крају књиге се налазе речник кључних појмова и биографије аутора.

Овом приликом желим да истакнем да се у књизи налазе бројни примери, студије случајева и упитници који се односе на тимове и тимски рад.  – Снежана Лазаревић

 

Коме је књига намењена?

Област тимског рада се може посматрати из различитих и мултидисциплинарних перспектива. Самим тим, и употреба ове књиге може бити многострука. Концепт тима и тимског рада је у књизи приближен  читаоцу, било да је реч о студенту, професионалцу који ради у тиму, тим лидеру или члану тима и омогућава им да на свеобухватан начин сагледају значај тима и тимског рада и да разумеју методе и технике за изградњу тимова високих перформанси.  – Снежана Лазаревић

 

Да ли можете да нам укратко „препричате“ један наслов књиге који Вам је најдражи?

Сви наслови имају своју улогу и значај. Лично, сваки од наслова ми је драг. Због тога је тешко издвојити наслов који је другачији, али као неко ко прати технолошке трендове и достигнућа, нисам успела да се одупрем потреби да и у овој књизи обрадим утицај савремених технологија на тимове и тимски рад. У шестој глави која је посвећена недостацима, ограничењима и изазовима тима, обрадила сам нову врсту тимова и тимског рада коју чине колаборативни роботи (такозвани коботи) и људи. Савремени роботи могу да постану равноправни чланови тима и да „раме уз раме“ са запосленима обављају и неке сложеније, нерутинске радне задатке и активности. Све је више креативних послова и задатака које могу да обављају савремени роботи који захваљујући технолошком напретку могу адекватно да одреагују у неструктурираним, изненадним и неочекиваним околностима. На неки начин, сигурна сам да ћемо сви ми у будућности имати у нашем тиму по неког робота. – Јелена Лукић Николић

 

Хвала вам на издвојеном времену за интервју. Подстакли сте нас да и ми прочитамо ову књигу. На крају, где можемо да пронађемо књигу?

Књига је доступна у Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци, у библиотеци Високе спортске и здравствене школе, и библиотеци Високе школе модерног бизниса.

За све заинтересиване књига је доступна и може се купити у Високој спортској и здравственој школи. За ближе информације јавити се на тел. 063 243 414 или мејл: skola@vss.edu.rs