У петак 19. маја, у Високој спортској и здравственој школи одржана је Пета међународна научна конференција „Спорт, рекреација, здравље“. Присутне је најпре поздравила директорка, проф.  Ана Крстић подсетивши да је ова високообразовна установа већ четврт века место где се  сусрећу теорија и пракса, струка и наука, младост и искуство, где се осећају дух и мисија спорта и здравља и негују праве друштвене и академске вредности.

Професори, студенти, спортски и научни радници из Хрватске, Румуније, Босне и Херцеговине, Русије, Македоније, Црне Горе, са Филипина, Алжира и Чешке изложили су своја најновија истраживања. Централна тема скупа ове године, према речима проф. Маријане Младеновић, била је значај физичке активности на раном узрасту и све значајније присутности младих људи у виртуелном контексту. Посебно је истакнуто да некретање на раном узрасту није само проблем организације времена најмлађих чланова породице, већ и потенцијално далекосежни здравствени проблем у деценијама које долазе, а задатак науке је управо да појасни ’’меру’’ и место виртуелног.

Конференција је такође пружила простор да се научно и практично продискутује о односу спортског постигнућа и здравих стилова живота, јер само психофизички здрав спортиста може да пружи константне спортске резултате.

У уводном излагању проф. Един Ужичанин, са Факултета за телесну знаност и спорт, Универзитета у Тузли, изнео је резултате истраживања спроведеног у 60 земаља и препоруке Светске здравствене организације, здравих животних навика и телесне активности за децу предшколског узраста на дневном нивоу, а то су: 180 минута физичке активности, 60 минута високог интезитета, енергичне игре или физичке активности, 10 до 13 сати квалитетног спавања и не више од једног сата седења испред екрана.

Професор Ужичанин је на скупу у Београду, позвао колеге из Србије да се прикључе истраживању и поделио забринутост због резултата добијених на узорку предшколаца у Бoсни и Херцеговини где је свега 23% тестираних малишана испунило наведене критеријуме, што све има даље последице на гојазност деце, где 43% деце у овом узрасту има прекомерну тежину и да су на неким обичним вежбама и тестирањима имали веома лоше резултате, као што су вежбе баланса, где данас деца узраста од 3 до 5 година не могу да одрже баланс, да стоје  на једној нози више од две секунде. Закључак је да постоје велики проблеми у развоју деце у овом узрасту за које је физичка активност веома битна и да се то мора системски решавати, а струка из области здравља и спорта заједно са медијима мора да указује на овај проблем како бисмо очували здравље и квалитет живота генерација које долазе.

Сви научни радови, сва истраживања и препоруке биће објављени на сајту Конференције у зборнику научних радова.