Школа неће радити у периоду од 30. децембра (последњи радни дан је 29. децембар), до 8. јануара (први радни дан је 9. јануар).