Школа неће радити у периоду од 29. априла до 7. маја 2024. године.