Школа неће радити од 30. јула до 15. августа 2022.
Све информације везане за упис на студије у овом периоду могу се добити на телефонске бројеве 063 24-34-14 и 063/24-30-58.