Упис студената на I годину студија

Спортски менаџмент


Будући студенти, обавештавамо Вaс о погодностима које нудимо:

 • Могућност плаћања школарине у 10 рата.
 • Кандидати који су средњу школу завршили са одличним успехом, остварују 10% попуста на цену школарине, приликом уписа у прву годину студија (у обзир се узима збир просечних оцена остварених у сва четири разреда средње школе, који се дели бројем 4; резултат мора да износи најмање 4.50).
 • Кандидати који се одлуче да приликом уписа уплате школарину у целости остварују 5% попуста на цену школарине.
 • Ако је двоје уписаних студената из исте породице, један студент остварује право на попуст 50% (на нижу школарину).
 • Студенти који на крају прве године остваре просек од најмање 9.70, наредни семестар не плаћају.
 • Пријемни испит је бесплатан као и консултације и припрема за пријемни испит.
 • Приликом уписа, наведене погодности се не могу сабрати, већ се будући студент одлучује за попуст који му највише одговара.

Неопходна документација

Кандидат који положе пријемни испит, мора да достави следећу документацију најкасније 3 дана пре пријемног испита:

 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому и сведочанства о завршеном претходном образовању (оверена фотокопија, оригинал на увид)
 • лекарско уверење.
 • држављанство за све рођене ван Србије

Пријемни испит

За студијски програм Спортски менаџмент потребно је задовољити следеће услове:
- завршена средња школа,
- положен квалификациони испит који подразумева:

 • тест знања, који укључује три групе питања из области опште културе, информисаности о спорту и познавања економских појмова,
 • са сваким кандидатом се води разговор у циљу процене склоности за рад у области спорта, на пословима планирања, организовања, руковођења и другим пословима у спортским клубовима, организацијама и удружењима.

Кандидати се могу пријавити и попуњавањем online пријаве, уз накнадну доставу документације.

Датуми полагања пријемног испита

Сви заинтересовани кандидати могу полагати пријемни испит у следећим терминима:

 • 04.09.2019. u 10:30 časova
 • 17.09.2019. u 10:30 časova
 • 24.09.2019. u 10:30 časova

Приликом попуњавања online пријаве обавезно навести жељени датум полагања.
Након добијања сведочанства и диплома из средње школе кандидати могу да се упишу на студије.

За све студијске програме, спровођење квалификационих испита (састављање тестова, бодовање, сачињавање ранг листе), обавља Комисија коју бира Наставно веће.

Од могућих 100 бодова, успех у претходном школовању може да донесе највише 40, а квалификациони испит највише 60 бодова. Потребан праг знања за упис у Школу износи 51 бод. По завршетку бодовања и одобрене уписне квоте, Комисија саопштава резултате у виду истицања ранг листе кандидата.

Школарина

Школарина за студијски програм Спортски менаџмент износи 850 евра за једну годину (60 ЕСПБ). Школарина се плаћа у динарској противвредности, при чему се приликом уписа плаћа 200 евра,а остатак у 9 једнаких месечних рата (последња рата доспева у јуну наредне године).

Tекући рачун:

205 - 18447 - 37

Пријављивање кандидата врши се у Студентској служби, (или on line пријава преко website).