КонсултацијеАнђелковић Марија
Уторак
14:30-15:30
наставнички кабинет 2
Бошковић Бранко
Понедељак
10:30-11:30
наставнички кабинет 5 (приземље)
Вукушић Кристина
Уторак
12:00-13:00
наставнички кабинет 1
Дрљачић Драгана
Среда
13:30-14:30
Кабинет за кинезиологију
Ивановски Александар
Четвртак
09:00-10:00
наставнички кабинет 3 (приземље)
Илић Небојша
Уторак
12:00-13:00
наставнички кабинет 5 (приземље)
Јањић Марија
Среда
12:00-13:00
наставнички кабинет С7 (приземље)
Јевтић Миодраг
Петак
15:00-16:00
наставнички кабинет 5 (приземље)
Крстић Ана
Понедељак
13:30-14:30
наставнички кабинет 7 (приземље)
Лазаревић Предраг
Петак
13:30-14:30
наставнички кабинет 3 (приземље)
Лазаревић Снежана
Понедељак
12:00-13:00
наставнички кабинет 7 (приземље)
Малићевић Сеад
Уторак
11:30-12:30
наставнички кабинет 2
Марков Чикић Ивана
Понедељак
13:30-14:30
наставнички кабинет 3
Милићев Снежана
Понедељак
14:00-15:00
Кабинет за кинезиологију
Милосављевић Срђан
Петак
12:00-13:00
наставнички кабинет 2
Младеновић Маријана
Понедељак
12:00-13:00
наставнички кабинет 2
Тодоровић Вељко
Четвртак
11:00-12:00
наставнички кабинет 2
Топаловић Ивана
Петак
Субота
12:30-13:30
10:00-11:00
наставнички кабинет 2
Oрдинација 'Physical', ул. Цетињска 14, Стари Град
Ћирић-Дувњак Катарина
Понедељак
13:00-14:00
наставнички кабинет 2
Филиповић Десанка
Понедељак
10:30-11:30
наставнички кабинет 1