СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

СПОРТСКИ ТРЕНЕР


Студијски програм ОСС Спортски тренер заснован је на анализи потреба нашег спорта за школованим кадровима. Спорту је потребно обезбедити велики број компетентних стручњака са квалитетним високим образовањем, како би кроз осавремењивање тренерско-педагошког рада, са спортистима свих узраста и свих такмичарских нивоа, подстакли ширење, развој и омасовљење физичког вежбања и спорта у свим срединама нашег друштва.
Основни циљ студијског програма ОСС Спортски тренер је да се обезбеди савремено и квалитетно образовање нових генерација тренера, који ће на основу стечених савремених знања, вештина, способности и ставова у току школовања умети у пракси да на компетентан и ефикасан начин обављају задатке и послове спортских стручњака, и чији ће стручно-педагошки рад у спортским организацијама (клубовима, савезима, удружењима и сл.) конструктивно повезивати спорт и друштвену средину и утицати на укупни развој спорта, физичког васпитања и рекреације.
Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

 • успешно и самостално спроводи практични рад у обављању послова и задатака који су везани за позицију тренера – спортског педагога, у свим врстама спортских организација и клубова и у свим облицима физичке културе, спорта и спортске рекреације;
 • самостално и компетентно планира, организује и води екипне, тимске и индивидуалне програме тренинга, у складу са професионалним стандардима рада тренера, специфичним захтевима гране спорта и врсте рекреативне активности свих узрасних и такмичарских категорија;
 • зна специфичности организовања, такмичења, тренирања, норми понашања и арбитраже у спортској грани;
 • уме да мотивише спортисте да се ангажују на тренингу, да појачају своје залагање у развијању спортских вештина, да континуирано раде на развијање својих кондиционих и тактичких капацитета;
 • уме да анализира захтеве спортског такмичења и да адекватно припреми спортисте за наступ; да успешно води екипу или поједине спортисте, пре, за време и после такмичења и тренинга;
 • познаје технике за процењивање потенцијала спортиста и усклађивање траженог програма са тим потенцијалима;
 • способан је да процени спремност спортисте за такмичење или тренинг;
 • осавремењује и иновира рад спортске организације, успоставља продуктивне сарадничке односе са другим тренерима, спортским психолозима, медицинским стручњацима, руководством организације или клуба;
 • менторски ради са спортистима, пружа им подршку у свакодневном раду и, посебно, у критичним периодима њихове спортске, односно такмичарске каријере, подстиче развијање психофизичких капацитета који ће унапредити квалитет њиховог живота у каснијим, пост-такмичарским годинама;
 • организује спортске и рекреативне активности и др. 

У оквиру овог студијског програма обухваћени су следећи спортови (спортске гране): ФУДБАЛ, КОШАРКА, РУКОМЕТ, ОДБОЈКА, ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО, АТЛЕТИКА, ТЕНИС и СТОНИ ТЕНИС, БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ, СТРЕЉАШТВО, ВЕСЛАЊЕ, СПОРТСКИ ПЛЕС и СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА.
Студије на студијском програму ОСС Спортски тренера трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ (спортска грана) или СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У РЕКРЕАЦИЈИ.
Након дипломирања на овом студијском програму, студент може да се запосли и обавља следеће послове у спорту:

 • Спортски тренер свих узрасних категорија,
 • Тренер у спортским клубовима за специјализован рад са децом и млађим узрасним категоријама,
 • Кондициони тренер свих узрасних категорија,
 • Координатор рада са млађим селекцијама,
 • Аналитичар (скаут менаџер) у спортском клубу,
 • Инструктор у фитнес центру,
 • Тренер персоналних и/или групних фитнес програма,
 • Аниматор у туристичким центрима и дечијим играоницама,
 • Организатор спортских такмичења,
 • Организатор спортско-рекреативних активности у предшколским и школским установама,
 • Директор омладинске школе,
 • Секретар у спортској организацији.