Основне струковне студије - Обавештења17.7.2020.

Упис у другу и трећу годину студија

Обавештавамо студенте да ће се упис у другу и трећу годину студија обавити у периоду од 01.09. до 30.09.2020. године.
За упис у наредну годину студија потребно је да Студентској служби доставите:
- 2 попуњена ШВ образца (можете их преузети на линку, или у Студентској служби)
- индекс
- доказ о уплати прве рате школарине
Прва рата школарине за студијске програме Струковни физиотерапеут, Струковна медицинска сестра и Спортски менаџмент износи 200 евра, а за програм Спортски тренер износи 250 евра, и плаћа се у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.