Организациона структура Школе

Шема организационе структуре

 

Управни органи школе

Скупштина власника удела

Скупштина власника удела је највиши орган школе.

Председник Скупштине
Др Јован Шурбатовић, проф.

Савет Школе

Председник Савета Школе
Др Небојша Илић

 

Пословодни органи Школе

Директор Школе
Др Бранко Бошковић, проф.


Заменик директора Школе
Др Ана Крстић, проф.


Помоћник директора за наставу
Др Александар Ивановски, проф.


Помоћник директора за неформално образовање и регионалну сарадњу
Др Срђан Милосављевић, проф.