VSZS | Visoka sportska i zdravstvena skola

Први симпозијум медицинских сестара-техничара у геријатри

У организацији Удружење медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије, 12. септембра 2019. године, у КБЦ Звездара одржан је Први национални симпозијум медицинских сестара-техничара у геријатрији, на коме су др Кристина Вукушић и сарадник у настави Марија Јањић представиле студијски програм Струковна медицинска сестра.