VSZS | Visoka sportska i zdravstvena skola

Успешно реализован програм Стручног оспособљавања

Још једна група полазника програма Стручног оспособљавања у спорту, успешно је завршила програм и стекла звање Помоћни спасилац на води првог нивоа стручног оспособљавања. Уверења им је уручио директор Школе, проф. Бранко Бошковић