VSZS | Visoka sportska i zdravstvena skola

Сарадња са Друштвом за пружање социјалних услуга БПА Мајнц

У циљу подизања нивоа и пружања што квалитетнијег образовања студената Високе спортске и здравствене школе, на студијским програмима Струковни физиотерапеут и Струковна медицинска сестра, 5. јула смо потписали Споразум о сарадњи у области медицине са Друштвом за пружање социјалних услуга БПА Мајнц.