VSZS | Visoka sportska i zdravstvena skola

Категоризација часописа Спорт - наука и пракса

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије, часопис чији је издавач Висока спортска и здравствена школа "Спорт- наука и пракса" добио je категорију М 52, за домаће научне часописе за 2017. годину, поље друштвено-хуманистичких наука, област - Наука о спорту. Листа категоризованих научних часописа за 2017.годину http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/2017.pdf