VSZS | Visoka sportska i zdravstvena skola

I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „SPORT, REKREACIJA, ZDRAVLJE„

U organizaciji Visoke sportske i zdravstvene škole, dana 11. i 12. juna, u Beogradu je održana I Međunarodna konferencija „SPORT, REKREACIJA, ZDRAVLJE.

Prvog dana u hotelu „Šumadija“ u radu Konferencije učestvovalo je više od 100 učesnika iz zemlje i inostranstva.

U plenarnom delu Konferencije, uvodna predavanja održali su: Svilen Nejkov, profesor NSA „Vasil Levski“ iz Bugarske na temu „Analiza indikatora opterećenja i metoda u završnoj fazi treninga olimpijskih šampiona iz Pekinga“.

Prof. dr Mihail Anatoljevič Eremuškin, rukovodilac odeljenja korektivne gimnastike i kliničke biomehanike „Ruskog naučnog centra medicinske-rehabilitacije i banjskog lečenja“, na temu „Globalne preporuke Svetske zdravstvene organizacije o uticaju fizičke aktivnosti na zdravlje u uslovima sanatorijumsko-banjskih institucija“.

Dr Marija Anđelković, direktor Centra za sportsku medicinu i suplementaciju i član Antidoping agencije Srbije, na temu: „Osnovi pravilne ishrane u sportu“.

Dr med. sci Milan Mileusnić, direktor Centra za rehabilitaciju i reparatornu medicinu Sport Medical Alliance, na temu „Regenarativne procedure u sportskim povredama“.

Sašo Belovski, direktor za razvoj poslovanja i član Saveta Praškog internacionalnog maratona, na temu „ Organizacija svetskog trkačkog događaja, na primeru RunCzech“.

Nakon plenarnih sesija, na odvojenim sekcijama prezentovano je 45 originalni naučnih i stručnih radova iz oblasti sportske medicine, fizičkog vaspitanja, trenažne tehnologije i menadžmenta u sportu.

Istovremeno sa razradom teorijskih sadržaja, u hotelu „Šumadija“ održan je i praktični seminar iz oblasti zdravlja i fitnesa, koji je Visoka sportska i zdravstvena škola organizovala u saradnji sa Asocijacijom licenciranih fitnes instruktora i trenera „ALFIT“.

Drugom danu konferencije, koji je 12. juna održan u prostorijama Visoke sportske i zdravstvene škole prisustvovalo je 70 učesnika, koje su ugledni profesori iz Rusije dr Ljudmila Bodganova, savetnik u Institutu kvantne medicine Rusije, prof dr Mihail Anatoljevič Eremuškin i dr med. sci Milan Mileusnić kroz praktičan rad upoznali sa najnovijom metodama i sredstvima iz oblasti fizikalne terapije koje se koriste u oporavku sportista i rekreativaca.