VSZS | Visoka sportska i zdravstvena skola

Симпозијум медицинских сестара

У организацији Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије, од 27.11. до 01.12.2019. године на Тари је одржан Национални симпозијум са међународним учешћем, на коме су проф. др Миодраг Јевтић и сарадник у настави Марија Јањић, представили Школу, а посебно студијски програм Струковна медицинска сестра. Представљање је организовано заједно са удружењем БПА Мајнц, са којим Школа има сарадњу на плану школовања и усавршавања медицинских сестара.